Zakonodaja

MEDNARODNI PRAVNI AKTI

Organizacija združenih narodov

Konvencija o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju (Ur. l. RS – mednarodne pogodbe, št. 1/2001)


Konvencija Združenih narodov proti korupciji (Ur. l. RS – mednarodne pogodbe, št. 22/2008)


Konvencija Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu – (Ur. l. RS – mednarodne pogodbe, št. 1/2001)


Konvencija pripravljena na podlagi člena K.3(2)(c) Pogodbe o Evropski uniji, o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije (Ur. l. RS – mednarodne pogodbe, št. 82/2004)


Konvencija Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu – (Ur. l. RS – mednarodne pogodbe, št. 1/2001)


Kazenskopravna konvencija o korupciji (Ur. l. RS – mednarodne pogodbe, št. 26/2000)


Dodatni protokol h kazenskopravni konvenciji o korupciji (Ur. l. RS – mednarodne pogodbe, št. 62/2004)


Civilnopravna konvencija o korupciji(Ur. l. RS – mednarodne pogodbe, št. 35/2003)


International Code of Conduct for Public officials (A/RES/51/59)


United Nations Declaration against Corruption and Bribery in International Commercial Transactions (A/RES/51/191)


Action Against Corruption and Bribery in International Commercial Transactions (A/RES/53/176)


Resolution on An Effective Legal Instrument Against Corruption (A/REA/55/61)


Svet Evrope


PRAVNI AKTI REPUBLIKE SLOVENIJE:

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2 - uradno prečiščeno besedilo, Ur. l. RS, št. 69/2011)


Pravilnik o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril (Ur. l. RS, št. 53/2010)


Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril (Ur. l. RS, št. 73/2010)


Smernice za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete (Komisija za preprečevanje korupcije, dne 27.2.2014)


Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/2013)


Zakon o javnih uslužbencih (ZJU-UPB1 - uradno prečiščeno besedilo, Ur. l. RS, št. 35/2005)


Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2 -uradno prečiščeno besedilo) (Ur. l. RS, št. 51/2006)

Prijavi korupcijo

POKLIČI BREZPLAČNO ŠTEVILKO:

 

 080 3934

piši na

 

ali
IZPOLNI SPLETNI OBRAZEC

Medijske vsebine

mediaicon

Socialna omrežja

facebook-icontwitter-iconlinkedin-iconyoutube-icon