Spletni obrazec za prijavo korupcije ali drugih nepravilnosti

Informacije za vse prijavitelje:
1. Vse prijave koruptivnega ali drugega neetičnega ravnanja prejete prek tega spletnega obrazca za prijavo korupcije bodo skrbno varovane, upoštevajoč veljavno zakonodajo in standarde, ki jih TI razvija za zaščito prijaviteljev.
2. Identiteto prijavitelja se skrbno varuje. Ukrepe, ki ga zadevajo, se sprejema le na podlagi njegovega predhodnega soglasja.
3. Vsi primeri bodo obravnavani kronološko, tj. glede na čas prejema.
4. Transparency International Slovenia v sklopu projekta Spregovori ne nudi pomoči v primerih, ko gre za zlorabo ali uporabo teh storitev za osebne, premoženjske, politične ali druge namene. Prav tako ne zastopa stranke in ne posreduje v postopkih, začetimi pred sodnimi ali upravnimi organi, ter ne daje razlag sodnih odločb. Več informacij o načinu pravnega svetovanja lahko najdete na naši spletni strani: POVEZAVA

* Samo polja, označena z zvezdico, so obvezna.

1. Osebni podatki prijavitelja:

Prijaviteljem, ki želijo ostati anonimni, ni treba vpisati svojih osebnih podatkov. V tem primeru je treba opozoriti, da prijavljenega primera zaradi morebitnega pomanjkanja preverljivih ali dodatnih informacij ne bo mogoče celostno obravnavati oz. prijavitelju poslati povratnih informacij.

2. Ali lahko v obravnavanem primeru stopimo z vami v stik:

Če boste izbrali možnost "DA", morate obvezno navesti vsaj en kontakni podatek v zgornjih poljih, sicer vas ne bomo mogli kontaktirati